Sector DataHlakhoi / Data Files

 • Sector Data

  Subsector Data
 • A: Oheerl
 • B: Sehea
 • C: Yuaoeitreakh
 • D: Eakhteuiei
 • E: Faeifahoi
 • F: Atleh
 • G: Iyta
 • H: Keteaoirloah
 • I: Aftyusoiryo
 • J: Eahkoeaherl
 • K: Koa
 • L: Realitaukhei
 • M: Akhtai
 • N: Eaftaus
 • O: Uisoayeh
 • P: Yoyoyeouh

  Sector Data

  Hlakhoi
  
  A: Oheerl          sec_a.dat
  B: Sehea           sec_b.dat
  C: Yuaoeitreakh       sec_c.dat
  D: Eakhteuiei        sec_d.dat
  E: Faeifahoi         sec_e.dat
  F: Atleh           sec_f.dat
  G: Iyta           sec_g.dat
  H: Keteaoirloah       sec_h.dat
  I: Aftyusoiryo        sec_i.dat
  J: Eahkoeaherl        sec_j.dat
  K: Koa            sec_k.dat
  L: Realitaukhei       sec_l.dat
  M: Akhtai          sec_m.dat
  N: Eaftaus          sec_n.dat
  O: Uisoayeh         sec_o.dat
  P: Yoyoyeouh         sec_p.dat
  
  Bases:
  N = Naval Base
  S = Scout Base
  A = Navy & Scout Bases
  Z = Zhodani Base
  Y = Zhodani Depot
  X = Zhodani Relay
  C = Vargr Corsair
  G = Vargr Navy
  H = Vargr Corsair & Navy
  F = Military & Naval Bases
  R = Clan Base
  T = Tlaukhu Base
   = None
  
  Allegiance:
  12 Im = Imperial
  14 As = Aslan
  11 Zh = Zhodani
  11 So = Solomani
  01 Zc = Zhodani Client
  10 Dr = Droyne
  07 Na = Non-aligned
  04 Cs = Client State
  13 Va = Vargr
  12 A0 = Tlaukhu Bloc
  01 A1 = Tlaukhu Bloc
  02 A2 = Tlaukhu Bloc
  03 A3 = Tlaukhu Bloc
  04 A4 = Tlaukhu Bloc
  05 A5 = Tlaukhu Bloc
  06 A6 = Tlaukhu Bloc
  09 A7 = Tlaukhu Bloc
  10 A8 = Tlaukhu Bloc
  11 A9 = Tlaukhu Bloc
  08  = Unknown
  


  A: Oheerl

  @SUB-SECTOR: sec_A  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Eaiteweaa'  0310 X3008K6-8  Va Na       423 As
  Ieafeareilaw 0409 C3002K6-C  Ni Va       202 As
  Kheakheafteh 0502 E3336KB-8  Ni Po Na      903 As
  Ieataheih   0608 C6585M6-C  Ni Ag       912 As
  Tiyroa    0610 B5469H8-E  Hi In       900 As
  Aheah     0703 C5948H6-9            613 As
  Iyhtoahi   0704 B7452L8-D  Ni         513 A2
  Oaiyearlao  0706 D7A35K7-8  Ni         301 As
  Hteai     0709 B100AL8-C  Hi In Va Na    724 A6
  Ilra'aao   0805 C7773L8-8  Ni         504 A7
  Ira      0806 C1008N4-E  Va Na       103 As
  Ftiy     0808 B7888N7-B R Ri         412 As
  


  B: Sehea

  @SUB-SECTOR: sec_B  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Soisekh    0906 C2006M4-A  D3 Ni Va Na    910 As
  Ktiwua    0907 E4535M3-A  Ni Po       602 As
  Aih      0908 C4737K8-9  C2         204 As
  Ihkehakei   0910 C2424K9-B  Ni Po       714 As
  Eakhea    1004 B5849N7-C  Hi         434 As
  Aohal     1009 C4282J9-8  Ni         103 As
  Asuha'yu   1203 A8482J4-A  Ni         512 As
  Eahfiykhtui  1204 A8983M3-D  Ni         103 As
  Eoiewearl   1209 C5544M2-A  Ni         902 As
  Tluaoahyar  1305 B8B65M4-E  Ni         813 As
  Aihaihyaw   1308 D6254M7-8  Ni         411 As
  Oihkilih   1401 B2106L7-B  Ni Na       625 A9
  Earya     1405 A1008HB-D  Va Na       903 As
  Khueiyoifte  1505 E5634N6-5  Ni         411 As
  Kaye     1510 C2001G8-A  Ni Va       505 As
  Oieyuea    1602 E7B65JB-8  Ni         904 As
  Huaoyoe    1603 B5343J8-B  Ni         522 As
  Ktaioi    1604 A4480G9-B  Ni         104 As
  Tirlil    1605 C663AH6-B  Hi         213 As
  Rahkei    1608 C3411GA-A  Ni Po       213 As
  


  C: Yuaoeitreakh

  @SUB-SECTOR: sec_C  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Feis     1705 B2006H5-D  Ni Va Na      913 As
  Taryarou   1707 C79A2LA-8  Ni Wa       513 A7
  Eaeatrare   1709 C53A7JB-B  Wa         814 As
  Khoiii    1806 B3422G7-8  Ni Po       305 As
  Weiwerlah   1807 E5566N4-8  Ni Ag       323 As
  Hfa      1808 E4464K6-7  Ni         304 As
  Ser      1901 A5468N5-E            212 As
  Eahaeilruar  1903 B1108K2-C  Na         603 As
  Khteahaaiy  1905 AAD55L7-A  Ni         312 A0
  Tirluaraseao 1907 C1005H6-9  Ni Va       300 As
  Fahh     1908 C9893G8-7  Ni         402 As
  Uakheil    2003 D4564H7-7  Ni         914 As
  Aoaktea    2006 C1005J4-A  Ni Va       905 As
  Khtiy     2007 C6A34H9-8  Ni         511 As
  Atuakhtea   2008 B6847N7-D  Ri Ag       504 As
  Aaoaa     2009 B3002G6-8 R Ni Va       503 A8
  Yewoiaookh  2103 B5365LA-E  Ni         104 A1
  Wayalo    2105 C3573J4-9  Ni         305 As
  Kawao     2108 C0009K6-D R Hi In As Na    510 As
  Alohah    2201 C5663M8-C  Ni         801 As
  Khuheiea'aa  2204 C5274LB-7  Ni         311 A8
  Uiouyetyo   2206 B1004LA-B  Ni Va       313 A6
  Eas      2207 C8C56L7-A  Ni         602 A7
  Feiti     2208 C1002JB-9  Ni Va       204 As
  Asalras    2306 A4475J9-D  Ni Ag       104 As
  Oaheakhe   2408 D8654M6-6  Ni         903 As
  Aheearoaw   2410 B8794M7-C T Ni         804 As
  


  D: Eakhteuiei

  @SUB-SECTOR: sec_D  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Yueaikh    2501 B2318N3-E  C2 Po Na      903 As
  Ahistokh   2508 C5281M8-9  Ni         403 As
  Hretauealr  2509 A3570J7-C  Ni         110 As
  Awiwoh    2602 C4534H7-9  Ni Po       114 As
  Hlauhtarl   2610 E551AK7-B  Hi Po       614 As
  Iytlerl    2704 C1003K7-A  Ni Va       810 As
  Yoaafa    2706 A1006K6-C  Ni Va Na      712 As
  Arleaousow  2707 E5664N5-8  Ni         324 As
  Yoteiu    2709 C4003LB-C  Ni Va       524 A0
  Ir      2802 C8B83GB-B R C0 Ni       401 A5
  Ua'ea'e    2803 B4000G8-C  Ni Va       204 As
  Atehahya'i  2804 B5517MA-C  Po         202 As
  Tluhuaw    2809 B0005N6-E  Ni As       802 As
  Auiei     2901 E9870L5-9  Ni         900 A7
  Iyeiraftoah  2903 E984AH5-A  Hi         204 As
  Khtiyha    2905 E4449H5-7  Hi In       503 As
  Kheaahaasas  2906 C3245J7-9  Ni         425 As
  Iafaweil   2907 X4104M4-8  Ni         700 As
  Oleahew    2909 E1000G6-9  Ni Va       502 As
  Eiaoohteakta 3001 C6574H8-8  Ni         714 As
  Iyeiktyelrye 3105 B6327L6-A  Po Na       110 A9
  Iyehutau   3106 E8A18H5-B            704 As
  Fahyehlaha  3110 BAD35J6-E  Ni         304 As
  Tleieaisoaus 3208 EAC67L8-9            622 A7
  Aeafyuwea   3210 B4526L8-C  Ni Po       105 A5
  


  E: Faeifahoi

  @SUB-SECTOR: sec_E  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Sailrarliwaw 0112 B5543G5-C  Ni         322 As
  Yaktyakiy   0117 B6786J4-9  Ni Ag       500 As
  Akhaw     0120 A1005LA-A  Ni Va       304 A5
  Fyeseih    0213 C4488M7-C            600 As
  Hkiya'aisos  0220 A8456MB-A  Ni Ag       310 As
  Oiealr    0311 C1005L9-B  Ni Va       705 A0
  Iriyh     0316 B4108M4-E  Na         214 As
  Tloih     0317 C6753G3-B  Ni         724 As
  Yahoaoao   0318 B86A2G7-D  Ni Wa       603 As
  Eea'yarlo   0319 B6475J7-9  Ni Ag       204 As
  Yasiw     0414 D3218N3-A  Po Na       523 As
  Laleasehyul  0415 E1004N8-7  C1 Ni Va      805 As
  Aus      0416 E5863G8-8  Ni         623 As
  Hliyhyue   0418 E8959M4-8  Hi         615 As
  Saoeioahkas  0419 B1105N5-E  Ni         312 As
  Foikhi'    0512 C5366J7-B  Ni         803 As
  Hraliykoh   0514 C3005K7-7  Ni Va       705 As
  Hrou     0516 CA9A4N4-9  Ni Wa       312 As
  Feirlye    0520 B6678N2-E  Ri         203 As
  Sauyeliy   0612 E5875J5-6  Ni Ag       902 As
  Eiihihiyrli  0615 D5446N3-A  Ni Ag       704 As
  Hieiriy    0617 A2002G9-A R Ni Va       901 As
  Uikhtiysoih  0619 D1102M4-8  Ni         403 As
  Eaire     0620 B9A36H7-9  Ni         902 As
  Tiyriy    0713 E759AH7-A  Hi         410 As
  Hkeareaka   0715 A3233G7-C R Ni Po       500 As
  Haisakh    0716 C7B38J8-E            304 As
  Eieiyei    0814 A3733K6-D  Ni         601 As
  Tlearlirlekh 0816 C3844J7-7  Ni         604 As
  Eakhaosaea  0817 B4636M8-A  Ni Ri       204 As
  


  F: Atleh

  @SUB-SECTOR: sec_F  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Htir     0913 B89A1J3-B  Ni Wa       801 As
  Hkeayelil   0914 A9985N7-E  Ni Ag       904 As
  Auikhtuahir  0917 C9981K7-A  Ni         503 As
  Tayolesyel  0918 E1102M6-7  Ni         800 As
  Rahkaiyakaha 0919 C3003K6-B  Ni Va       901 As
  Yalaolreh   1013 A8885N6-E  Ni Ag       603 As
  Yelalryeeawa 1017 E6961N9-5  Ni         415 As
  Khiyo     1111 C4562G7-6  Ni         400 As
  Khtehkokheah 1113 A4363L6-C  Ni         902 A8
  Eaakhtohueal 1114 C9A44J5-B  Ni         503 As
  Uaiou     1120 B9A85N4-C  Ni         804 As
  Ea'aoaoiyfi  1212 EAC74J6-9  Ni         213 As
  Heia     1213 X1004HB-7  Ni Va       822 As
  Soao     1214 E6574M9-8  Ni         303 As
  Eaeaifauiy  1219 B1004L3-9  Ni Va       402 A6
  Ekhew     1312 C4835M8-9  Ni         112 As
  Stais     1315 A5466L9-E  Ni Ag       200 A6
  Yaftes    1319 A1103N5-A  Ni         704 As
  Eie      1516 B6687M5-D  C5 Ri Ag      521 As
  Staaioiei   1517 E5562GB-7  Ni         703 As
  Hwia     1519 E1104N4-9  Ni         300 As
  Seayel    1614 D4577LA-7  Ag         803 A5
  Ee      1616 A4874N6-E  Ni         904 As
  Eiealra    1618 C6695H8-8  Ni         204 As
  


  G: Iyta

  @SUB-SECTOR: sec_G  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Etaoikhya   1713 C7780N8-7  Ni         502 As
  Kewih     1715 D7566N6-7  Ni Ag       720 As
  Uaokhtih   1719 A2004MB-A  Ni Va       604 As
  Oiyular    1813 C2005K7-B  Ni Va       404 As
  Oyeilous   1816 C8764K5-C  Ni         112 As
  Khyuararl   1817 C3529HB-D  Hi Po       404 As
  Air      1818 B6588LB-D            404 A2
  Ftaluiaitaa  1911 D3108M7-B  Na         402 As
  Iysyehaweaa  1914 C4544H3-9  Ni         103 As
  Oaiyousil   1915 B5560J8-9  Ni         200 As
  Tlaiaheaeasa 1920 B7742J5-E  Ni         804 As
  Eakhtaoair  2013 B4463K7-D  Ni         403 As
  Heuaawua   2017 D5536L8-7  Ni Po       222 A0
  Hwakteiiy   2111 C3432G8-B  Ni Po       712 As
  Hyaaulyasiea 2114 B5816M9-E  Ni Ri       204 As
  Eleaelokh   2211 D8591K5-A  Ni         205 As
  Khei'iha   2214 A7782HA-D R C3 Ni       824 As
  Eiah     2312 B6947L3-B  Ag         304 A4
  Le      2314 C3106H3-9  Ni Na       802 As
  Ktoktahiai  2411 C4723G7-7  C1 Ni       720 As
  Yu'eearlyas  2416 B5778H4-B            603 As
  Hkaoiykhekh  2418 C6544J3-B  Ni         511 As
  


  H: Keteaoirloah

  @SUB-SECTOR: sec_H  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Kaokhei    2512 C5794NB-7  Ni         704 As
  Troaw     2514 X5459H6-8  D2 Hi In      924 As
  Aoftarle   2517 B1107M8-E  Na         613 As
  Oihaea    2519 B3008HA-E  Va Na       402 As
  Leuasa    2520 A5661N8-E  Ni         205 As
  Ste      2612 E8875NA-8  Ni Ag       304 As
  Aiyilya'   2613 C5646NB-B  Ni Ri Ag      202 As
  Irloi'    2614 C9D49H5-B  Hi         611 As
  Akatar    2617 A4426LA-E  Ni Po       504 A7
  Itlaieil   2711 D1104H9-9  Ni         401 As
  Iyrlewaoh   2713 B2005K9-E  Ni Va       803 As
  Hrakhuahwuiw 2714 C7365KA-8  Ni         314 As
  Iykhteiti   2715 A2435H5-A  Ni Po       303 As
  Htao'ua    2719 C6659H7-A  Hi         704 As
  Oao      2811 D9B66J8-8  Ni         203 As
  Yuriyhkaiaih 2812 B8662N7-9  Ni         704 As
  Iekhe     2814 B5A66MA-C  Ni         500 As
  Oirlyawyeou  2815 D2434H7-9  Ni Po       701 As
  Earlyoeiair  2818 B2104L4-A  D1 Ni       904 A1
  Htoisyuei   2819 A1103G8-D  Ni         803 As
  Ftew     2820 C4533G3-9  C3 Ni Po      902 As
  Iuihlyea   2911 B5467K6-D  Ag         423 As
  Iweahle'   2914 D1109H7-B  Hi In Na      700 As
  Ahealolruwyo 2917 C8B43G5-A  Ni         613 As
  Sawa     2919 B1006HC-C  Ni Va Na      704 As
  Hto      3011 E1105K7-8  Ni         101 As
  Tlyehiraio  3018 B6872G6-9  Ni         120 As
  Eiaheawaih  3111 D3107J3-9  Na         903 As
  Isehwei    3114 B3006K3-B  Ni Va Na      302 As
  Yolyetau   3116 C8799L9-D  Hi In       703 A5
  Foaa     3118 D6575K9-7  Ni Ag       704 As
  Yutikhtaw   3120 E2411GB-5  Ni Po       404 As
  Kaoaw     3217 X2101L6-9  Ni         833 A2
  


  I: Aftyusoiryo

  @SUB-SECTOR: sec_I  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Aihiytiy   0123 D5255H9-8  Ni         801 As
  Uakhos    0124 D1001M6-7  Ni Va       902 As
  Euh      0129 B1004J6-C R Ni Va       604 As
  Ealeas    0222 B6844L7-D  Ni         504 A3
  Hleakhehil  0322 B4271LC-9 T Ni         224 A9
  Aoikhea    0323 D6686M8-7  Ni Ri Ag      302 As
  Weeweaaol   0324 B1005L2-A  Ni Va       314 A5
  Ihkaliyao   0330 B5436M6-D  Ni Po       424 As
  Otroiirl   0427 E1108N8-A  Na         310 As
  Asyalyel   0526 D4337K8-8  Po Na       523 As
  Airya     0527 E2107H5-A  Na         902 As
  Oisuiawas   0530 X7446J9-8  Ni Ag       504 As
  Iyikhiy    0622 D2009M8-A  Hi In Va Na    903 As
  Faieloii   0623 X5325KB-A  Ni Po       602 As
  Hkai'eataorl 0629 B9994M9-C  Ni         215 As
  Huakhtee   0721 C1005J6-9  Ni Va       503 As
  Aoteh     0728 B7A39MC-B  Hi         102 As
  Awaleaehryul 0730 B7C00K9-C  Ni De       103 As
  E'ail     0821 C7568N6-C            314 As
  Heaheikil   0827 E7775MC-5  Ni Ag       720 As
  Yote'     0830 E89A5H5-9  Ni Wa       805 As
  


  J: Eahkoeaherl

  @SUB-SECTOR: sec_J  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Eiheheiseaor 0921 A8374M8-A R Ni         523 As
  Aleftoi    0922 D6653G7-A  Ni         320 As
  Ilei     0925 A2336J5-E R Ni Po Na      914 As
  Tlieiahreau  1030 A7885J7-C  Ni Ag       603 As
  Tireoharya'  1121 B5564MA-A  Ni         103 As
  Yewuisuaros  1124 B1106J7-D  Ni Na       112 As
  Tyear     1128 E7A0AH7-B  Hi De       804 As
  Oirl     1129 B6642H3-B  Ni         621 As
  Styuhreal   1221 B4875L7-D  Ni Ag       513 A6
  Kefta     1223 C2105K8-B  Ni         104 As
  Susaotaihei  1224 CAD98H8-C            924 As
  Oaiyloilao  1227 E6753J5-8  Ni         604 As
  Fiewealih   1322 C8746M8-B  Ni Ag       413 As
  Hlaawaih   1323 C6573H6-C  Ni         804 As
  Hleiail    1324 A4104J7-E  Ni         324 As
  Iyaihreiaor  1326 E5483K4-5  Ni         813 As
  Iyilreatyo  1329 B4415J6-D  Ni Po       212 As
  E'iyhyakhye  1424 A9D39H2-D  Hi         702 As
  Taraosih   1429 C6A68H4-E            124 As
  Trea     1430 E5832N9-A  Ni         203 As
  Ftuieea    1523 B4347M8-A            603 As
  Weiiyaukhaw  1529 D5584KC-A  Ni         604 As
  Uiseawaiylr  1621 B1009K7-E R Hi In Va Na    101 As
  Kioihwuiea  1622 B877556-B N Ag Ni       104 As
  Kheikhe'   1626 C6764H5-7  Ni         120 As
  


  K: Koa

  @SUB-SECTOR: sec_K  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Wiysakh    1725 B85A0G4-9  C0 Ni Wa      810 As
  Ehareia    1727 D8642M7-9  Ni         421 As
  Yoehtaiaiu  1728 A4367K9-E            404 As
  Rah      1729 D1005K2-B  Ni Va       200 As
  Leaiyhoh   1821 A6565M5-B T Ni Ag       103 As
  Ahwyeu    1822 A8486M8-C  Ni Ag       302 As
  Titloioeea  1823 A8983M3-D  Ni         824 As
  Aihuifyar   1824 B4598MB-C            903 As
  Kakhah    1830 B4674L4-E  Ni         703 A0
  Wee      2022 C1004H9-C  Ni Va       530 As
  Htyaaeirl   2128 A1009J8-C  Hi In Va Na    414 As
  Tasiyoarl   2224 BAE85H6-9  Ni         504 As
  Akhiei    2321 C6815H6-A  Ni         704 As
  Ahkoirawoi  2323 C7778H7-B            625 As
  Traiiywyas  2325 B3004K9-B R Ni Va       213 As
  Fyaeayuhyoea 2327 D1104N7-7  Ni         204 As
  Kahew     2330 C4285N9-7  Ni         701 As
  Ehakhtuwoihe 2421 X6424N5-5 T Ni Po       310 As
  Eayeleaaiy  2426 E1100H6-A  Ni         405 As
  Hwaihoiea   2429 C67AAM7-A  Hi In Wa      303 As
  


  L: Realitaukhei

  @SUB-SECTOR: sec_L  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Uaweh     2523 C4558J6-E            914 As
  Tehtyokhas  2527 B5648J2-E  Ri         703 As
  Fiy      2529 C1107M5-8  Na         204 As
  Eaeeiy    2721 B5651J9-A  Ni         704 As
  Wairluroioie 2726 C0001L9-7  Ni As       220 A3
  Ahoa     2727 D7B35N8-B  Ni         204 As
  Hyayakhtao  2730 B6695N9-9  Ni         403 As
  Aeftaoe    2821 D5862G6-9  Ni         100 As
  Oiha     2824 A2106L8-A  Ni Na       214 A3
  Hyahealr   2922 B1005N5-E  Ni Va       705 As
  Huiaih    2927 B2656H3-D  Ni Ri Ag      223 As
  Htewusouhakh 2928 C5410GC-8  Ni Po       303 As
  Hroaea    2929 E4630G3-5  Ni         703 As
  Hro      3021 C6581G6-7  Ni         704 As
  Yesirl    3024 B0008K7-C  As Na       104 As
  Hkeitahte   3025 C1101G2-B  Ni         313 As
  Oihakhoa'   3026 B1005M7-9  Ni Va       711 As
  Ioaao     3123 C6692H5-C  Ni         502 As
  Uiw      3124 B6472GB-8  Ni         911 As
  Hekhyeuirlea 3126 E2006JB-7  Ni Va Na      600 As
  Ahaau     3127 B7745J5-E  Ni Ag       814 As
  Tlelelr    3128 A8742KB-C  Ni         905 As
  Kuwiywosyo  3222 B5827LC-E  Ri         305 A3
  Werualreahe  3224 D6542H8-7  Ni         424 As
  Iyeaeiiykh  3226 C7496N5-8  C1 Ni       803 As
  Yaoiawyeu   3227 BAA92GA-9  Ni         104 As
  Oas      3228 B4443G9-A T Ni         635 As
  Hra      3229 C8D41K8-8  Ni         614 As
  


  M: Akhtai

  @SUB-SECTOR: sec_M  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Waueeiweyur  0131 B1003H5-B  Ni Va       700 As
  Kyal     0133 A2002N7-E  Ni Va       522 As
  Ahryes    0135 A1005M6-A  Ni Va       923 As
  Hyarleah   0235 C4347L5-8            104 A3
  Efeih     0240 A4314M8-E  Ni Po       604 As
  Eayu     0333 E5684K8-7  Ni         510 As
  Iyewoiteayu  0337 B6833H8-9  Ni         525 As
  Yasalealryu' 0433 D6662J9-8  Ni         202 As
  Iyairl    0435 B8899H5-D  C0 Hi       625 As
  Hoaakh    0436 E2657K7-A  Ri Ag       204 As
  Ihti     0532 D4382L4-7  Ni         824 A9
  Hliyeoeareih 0533 C8B32K9-9  Ni         701 As
  Wi      0537 D1003K9-9  Ni Va       903 As
  Awiou     0632 C1007L3-8  Va Na       712 A1
  Treh     0635 C7368K9-9            612 As
  Aleihaakho  0731 E1004H6-9  Ni Va       120 As
  Eihwel    0734 C5626L7-7  C1 Ni Ri      902 A3
  Eeasyoeawyu' 0736 X2424JA-7  Ni Po       205 As
  Feastahe   0738 E1006J8-7  Ni Va Na      905 As
  Yekhao'ar   0739 B3108L4-C T Na         704 A7
  Khiui     0831 B8876L9-C  Ni Ri Ag      402 A0
  Asahkyah   0835 E97A1N7-5  Ni Wa       705 As
  Oulr     0837 D5558J6-8            114 As
  Faya     0838 B7562H7-E  Ni         114 As
  


  N: Eaftaus

  @SUB-SECTOR: sec_N  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Yetawyu    0931 A4362M9-C T Ni         710 As
  Wiysyukyerl  0932 C6553L5-7  Ni         923 A6
  Aauataakh   0933 D5103GA-7  Ni         704 As
  Khtilr    0937 C6625N5-9  Ni         704 As
  Hke      0938 C2004LB-7  Ni Va       201 A0
  Ahiyw     0940 C1004H6-B  Ni Va       102 As
  Araloi    1034 D8784N5-9  Ni         124 As
  Iylesas    1035 E0004KA-7  Ni As       504 As
  Stiao     1040 B6378J6-E            111 As
  Ahaioasihkis 1134 A1003H9-C R Ni Va       704 As
  Htitrairl   1231 A347AH8-C  Hi In       623 As
  Feea'ye    1232 C4106JA-A  Ni Na       614 As
  Eiwas     1235 CAA54N7-9  Ni         702 As
  Ealarelal   1331 D5220J6-7  Ni Po       313 As
  Kharleikhiw  1335 E0006M8-9  Ni As Na      403 As
  Ehaha     1336 E2104M3-7  Ni         413 As
  Hkeeakhao   1434 X2006J7-7  Ni Va Na      105 As
  Oriw     1435 C6453N4-C  Ni         403 As
  Htealraa   1438 E6947H4-8  Ag         501 As
  Kherlyesiwou 1440 B7468MA-C            914 As
  Hire'ewealea 1533 D64A6JA-6  Ni Wa       902 As
  Eakhaoliy   1534 C5953H7-A  Ni         201 As
  Easiy     1634 A1105L2-E  Ni         403 A4
  Waoies    1637 A4432GC-B R Ni Po       822 As
  Yoaeayaar   1640 C1103M6-A  Ni         200 As
  


  O: Uisoayeh

  @SUB-SECTOR: sec_O  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Arauiyyeftei 1735 B66A6L5-C  Ni Ri Wa      223 A4
  Khtilaulahe  1736 A77A4M9-A  Ni Wa       510 As
  Ahau'aweh   1737 C3466H2-9  Ni Ag       602 As
  Ehtokhte   1831 E4443N8-5  Ni         413 As
  Hteakyewol  1834 C4236L9-A  Ni Po Na      302 A6
  Hkeirl    1937 A1003M7-E  Ni Va       903 As
  Yo'yo     1938 E7675H9-9  Ni Ag       924 As
  Keailresaew  1940 A9C61HB-A R Ni         515 As
  Huakhaaoyakh 2032 E2104H9-A  Ni         504 As
  Ai'eherl   2033 C6975M7-B  Ni Ag       223 As
  Wiwealrya   2034 A4471G8-C T Ni         300 As
  Loisaeaeiho  2035 C5245H6-8  Ni         503 As
  Khaikhoili  2037 X5458L8-B  C0         904 A1
  Teryeleaw   2039 E1006H2-A  Ni Va Na      604 As
  Hteakhtaeah  2131 B6653M7-D  Ni         201 As
  Ktar     2134 E7580HC-7  Ni         104 As
  Iyrauhreaouh 2135 E6545MC-5  Ni Ag       815 As
  Ta      2136 E77A6N8-5  Ni Wa       500 As
  Warau     2138 CAE76K7-9 R Ni         103 As
  Ehrih     2231 DA8A4M5-6  Ni Wa       404 As
  Reauwais   2232 B323AJ6-B  Hi In Po Na    211 As
  Khaaie    2240 C5362G9-A R Ni         800 A7
  Usistei    2331 E9C36KC-A  Ni         903 As
  Yatleheisala 2332 B4527H9-A  Po         202 As
  Oafauwi    2338 B1102G3-D T Ni         412 As
  Eahlao    2339 C5000H8-A  Ni Va       710 As
  Tlaiaew    2431 E4843NC-7  Ni         613 As
  Keafea    2432 B1003G6-E  Ni Va       902 As
  Hroulreiar  2440 B5835N8-E R Ni         200 As
  


  P: Yoyoyeouh

  @SUB-SECTOR: sec_P  SECTOR: Hlakhoi
  #
  # Trade routes within the subsector
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Kyakherl   2535 B4527J6-E  Po         800 As
  Eirleakhta'  2537 B8746H6-D  Ni Ag       502 As
  Hkasei    2539 D1006K8-B  Ni Va Na      812 As
  Aeiseisi'yo  2632 BA9A3G8-B  Ni Wa       423 As
  Hrais     2633 B3512G8-B  Ni Po       803 As
  Wyawalaai   2634 B6937K9-A R          622 As
  Aua'     2635 C7996K7-8  Ni         413 As
  Aeaal     2636 X9A42G9-9  Ni         914 As
  Ikhasti    2640 X4004H6-9  Ni Va       912 As
  Eaweiro    2731 A4105N3-C  Ni         620 As
  Hkahkuah   2735 B5867J6-A  Ri Ag       811 As
  Weaoiherl   2737 C2105N4-B  Ni         614 As
  Iyiyihua   2831 C7693J3-8  Ni         405 As
  Kehoisiyhles 2833 B3005KA-D  Ni Va       202 As
  Aiareatli   2933 C3263M8-A  C2 Ni       504 As
  Khteka    2934 E79A7N6-6  Wa         904 As
  Ktelryer   2936 A9E31KA-C  Ni         300 As
  O'ye     2937 A7636N8-E  Ni Ri       104 As
  Akhei'elei  2940 E6569H4-C  D3 Hi       404 As
  Yakahar    3035 A1008M8-E R Va Na       304 As
  Haeawyafaoa  3038 E6731N9-7  Ni         524 As
  Eairao'erlul 3133 C8C44N9-9  Ni         923 As
  Ftai     3134 C9A32G4-8  Ni         401 As
  Fyuais    3136 C8C06H5-C  Ni De       900 As
  Iyrlehyakh  3232 B1105L6-9  Ni         603 A9
  Irliyr    3234 C2004K8-7  Ni Va       722 As
  Okhiealr   3237 A7867H3-D  Ri Ag       324 As
  Ourla'e    3239 E9D75H4-6  Ni         305 As
  
 • Back to SectorMap
 • Back to GalaxyMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z