Akuusir Subsector in the Dark_Nebula Sector


@SUB-SECTOR: sec_D  SECTOR: Dark_Nebula
#
# Trade routes within the subsector
#
#--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
#PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
#----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
Lachbes    2501 D73A146-4  Ni Wa       610 So
Chacimu    2503 C664453-4  Ni         204 So
Wang     2506 D789899-1  Ri         222 So
Springflow  2510 B777465-5  Ni         314 So
2601     2601 X341668-0  Ni Po      R 104 So
Karziv    2603 D4318BC-0  Po Na       201 So
Dengmi    2605 CA88486-3  Ni         320 So
Fonfado    2606 EAA856A-2  Ni         400 So
Caprona    2607 D77A404-4  Ni Wa       332 So
Bedegrayn   2608 D000577-0  Ni As       714 So
Morlisbon   2609 B873696-4  Ni         803 So
Satwor    2610 A867632-6  Ni Ag       904 So
Rana     2710 B343100-5  Ni Po       604 So
Frasden    2801 D100567-0  Ni Va       920 So
Colcan    2805 B9C5268-6  Ni         904 So
Romart    2810 C342344-2  Ni Po       514 So
Mosgat    2901 C354474-2  Ni         400 So
Strava    2903 B222567-5  Ni Po       602 So
Renfrew    2904 A8B2541-8  Ni         601 So
Tenaway    3003 C0006A8-1  Ni As N      104 So
Angle     3005 A977223-7  Ni         802 So
Penrovbl   3008 B000421-4  Ni As       703 So
Patawldmam  3009 B110201-5  Ni         400 So
Baconan    3104 C374534-2  Ni Ag       603 So
Wormen    3106 D100002-0  Ni Va       923 So
Column    3202 B537988-7  Hi         110 So
Linate    3204 A200544-7  Ni Va      A 304 So
Temgassung  3205 C777422-3  Ni         903 So
Savosk    3208 C788534-3  Ni Ag       604 SoBases:
N = Naval Base
S = Scout Base
A = Navy & Scout Bases
Z = Zhodani Base
Y = Zhodani Depot
X = Zhodani Relay
C = Vargr Corsair
G = Vargr Navy
H = Vargr Corsair & Navy

Allegiance:
Im = Imperial
As = Aslan
Zh = Zhodani
So = Solomani
Zc = Zhodani Client
Dr = Droyne
Na = Non-aligned
Cs = Client State
Va = Vargr

 • Back to SectorMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z