Akkula Subsector in the Ilelish Sector


@SUB-SECTOR: sec_G  SECTOR: Ilelish
#
# Trade routes within the subsector
#
#--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
#PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
#----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
Hinate    1711 B4208BD-B N Na Po De      210 Im
Squee'twok  1715 D89A300-6 S Lo Ni Wa      203 Im
Outpost    1719 A411440-E N Ni Ic       420 Im
Brobdignag  1720 B999201-C  Lo Ni       210 Im
Ganesha    1815 B565754-B  Ag Ri       923 Im
Del Gayr   1817 B786866-C  Ri         503 Im
Mawer     1820 A3538AA-A  Po         600 Im
American   1911 B551779-B  Po         703 Im
Leoma     1915 A638305-F  Lo Ni       412 Im
Scirocco   1916 C250555-9  Ni Po De      402 Im
Pomona    1919 E684757-9  Ag Ri       702 Im
Atte     2013 B529AAB-F  Hi In       620 Im
Carlyle    2014 B443576-C N Ni Po       513 Im
Matteo    2016 B788123-A  Lo Ni       815 Im
Shalud    2019 B360666-9  Ni Ri De      704 Im
Krasny Norad 2113 B55679D-7  Ag         603 Im
Base 271   2114 B302623-B A Na Ni Va Ic    400 Im
Guardian   2115 B611431-E N Ni Ic      A 713 Im
Talbot    2117 B688775-8 N Ag Ri       103 Im
Mountain Home 2118 D764444-8 S Ni         623 Im
Kramer    2213 B435386-E  Lo Ni       404 Im
Prunt     2215 D235564-6  Ni         701 Im
Imsaggir   2216 B449986-G  Hi In       622 Im
Reserve    2217 B776000-D  Lo Ni Ba      303 Im
Yard 14    2218 A5438C9-E  D3 Po       604 Im
Lidas     2219 B401158-B  Lo Ni Va Ic    202 Im
Tellus Nova  2311 A784774-A  Ag Ri       213 Im
Yggsdrasil  2312 E9B5887-7  Fl         422 Im
Chevron    2313 E7C4404-8  Ni Fl       703 Im
N'gorongoro  2314 A796330-E  Lo Ni       303 Im
Durward    2315 C577898-8            200 Im
K'laktash   2316 B67A579-E  Ni Wa       404 Im
K'lakt'squa  2320 B98A220-C  Lo Ni Wa      620 Im
Petroleos   2411 B5A9340-B N Lo Ni Fl      404 Im
Ghost Town  2418 C342002-7  Lo Ni Po      913 ImBases:
N = Naval Base
S = Scout Base
A = Navy & Scout Bases
Z = Zhodani Base
Y = Zhodani Depot
X = Zhodani Relay
C = Vargr Corsair
G = Vargr Navy
H = Vargr Corsair & Navy

Allegiance:
Im = Imperial
As = Aslan
Zh = Zhodani
So = Solomani
Zc = Zhodani Client
Dr = Droyne
Na = Non-aligned
Cs = Client State
Va = Vargr

 • Back to SectorMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z