Eawewaoa Subsector in the Staihaia'yo Sector


@SUB-SECTOR: sec_O  SECTOR: Staihaia'yo
#
# Trade routes within the subsector
#
#--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
#PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
#----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
Hkearlyuwyo  1733 E4794L4-7  Ni         414 As
Aokhalisi   1734 C1019G8-A  Hi Ic In Na Va   403 As
Eataieawaii  1735 C2464L5-5  Ni         423 As
Yoyuseahoil  1736 A3312LA-E  Lo Ni Po      604 As
Eeiweah    1739 E0008L5-7  As Na       703 As
Eawyuyeeasas 1740 C5328LB-A  Na Po       701 As
Tyuiyi    1832 C3761G6-B  Lo Ni       203 As
Hwaoye    1836 B5508L7-E  De Po       103 As
Aktafaua   1837 BA9A2L3-E  Lo Ni Wa      702 As
Oihreailre'  1931 B2248L8-E            601 As
Eaeaayetlea  1932 B2435L5-7  Ni Po       402 As
Hlii     1934 B4585LB-7  Ag Ni       512 As
Hteireiheia  1937 B7551LB-E  Lo Ni       404 As
Hyuhaulyo   1939 E1516L3-3  Ni Po       223 As
Hkeiyhous   2031 C1512G7-A  Lo Ni Po      313 As
Tlutrualr   2032 B5998G8-E R          904 As
Tlaieayeho  2034 C1219LA-9  Hi In Na Po    523 As
Akoueia    2040 C2305LC-7  De Ni Po      223 As
Alrae     2131 E57A8L3-7  Wa         800 As
Stewoheaw   2132 A6316L2-C R Na Ni Po      602 As
Hleasakhew  2133 BA675G8-7 R Ag Ni       403 As
Khaukhya   2134 C3224L4-8  Ni Po       504 As
Yuaftoulral  2135 B5215LB-9  Ni Po       213 As
Khtyeloisel  2136 B9964LB-B  Ni         303 As
Tlaoihaoekh  2139 A3314G8-C  Ni Po       315 As
Ouerl     2235 A3116L5-C  Ic Na Ni      723 As
Urlaiwohoiw  2237 E7B64L6-8  Fl Ni       903 As
Hiheasoae   2240 B6955L4-8 T Ag Ni       303 As
Staeeakh   2333 C4854L3-8  Ni         921 As
Teihi     2339 D7A32G6-8  Fl Lo Ni      600 As
Oarl     2434 D4571G6-A  Lo Ni       924 As
Iyhteaw    2439 D6954LA-6  Ni         903 AsBases:
N = Naval Base
S = Scout Base
A = Navy & Scout Bases
Z = Zhodani Base
Y = Zhodani Depot
X = Zhodani Relay
C = Vargr Corsair
G = Vargr Navy
H = Vargr Corsair & Navy
R = Clan Base
T = Tlaukhu Base

Allegiance:
Im = Imperial
As = Aslan
Zh = Zhodani
So = Solomani
Zc = Zhodani Client
Dr = Droyne
Na = Non-aligned
Cs = Client State
Va = Vargr

 • Back to SectorMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z